Ernaz Egzos Emisyon Ölçümü  /  Renault Dacia

Egzos Emisyon Ölçümü | Ernaz Otomotiv
Sayıları sürekli artış gösteren motorlu taşıtlar büyük kent merkezlerinde ciddi hava kirliliğne neden olmaktadır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının azaltılmasından egzoz emisyon ölçümleri ve denetimleri büyük önem taşımaktadır. " Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standarlara uygunluğunu belgelemek üzere bakanlığa ait yada Bakanlıkça yetkili kalınacak egzoz emisyon ölçüm istasyonlarını sağlamak bu konuda idari, mali ve taknik esas ve usulleri belirlemek" görevi Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir.


EMİSYON EGZOZ SİSTEMLERİ
  • Karbon monoksit
  • Karbon dioksit
  • Nitrojen oksitler
  • Kükürt dioksit
  • Fosfor
  • Kurşun ve diğer metaller

  • Bu maddelerin kontrolüne yardımcı olmak için yakıtlarda değişime gidilmektedir. Ayrıca son imal edilen araçlar yanlızca bu tür yakıtlar kullanabilmektedir. Bu tür önlemler atmosfere salınan karbon monoksit ve hidrokarbon oranını %96 oranında azaltmıştır.